bipLogo


naglowek03

Studniówka klasy III LO

Uroczystość studniówkowa uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Rozogach odbyła się 30 stycznia 2016 w restauracji Camden Club. Bal maturalny rozpoczęliśmy tradycyjnie polonezem, którego przygotowaniem zajęła się pani Marzena Murawska. Podczas części oficjalnej głos zabrała pani dyrektor Joanna  Wasik, która przypomniała symbolikę studniówki oraz złożyła życzenia maturzystom – rocznik 2016. Wójt Gminy Rozogi pan Zbigniew Kudrzycki w swoim przemówieniu wspomniał o znaczeniu czasu, który nieuchronnie zbliża uczniów do egzaminu dojrzałości i podjęcia decyzji edukacyjno – zawodowych. Licealiści podziękowali dyrekcji, nauczycielom, wychowawcy i rodzicom za trud włożony w ich edukację i wychowanie. Na zakończenie, pani Barbara Kaczmarczyk w imieniu rodziców złożyła wyrazy wdzięczności dyrekcji i wychowawcy za opiekę podczas pobytu ich dzieci w szkole. Zabawa studniówkowa trwała do późnych godzin nocnych.