bipLogo


naglowek03

Studniówka 2017

Uroczystość studniówkowa uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Rozogach odbyła się 14 stycznia 2017 r. w Sali bankietowe Coloseum w Wolkowych. Bal studniówkowy rozpoczęliśmy tradycyjnie polonezem, nad którym pracowała cała klasa wraz z wychowawcą p. Kamilą Górniak -Stolarczyk. Licealiści przywitali wszystkich zaproszonych gości i poprosili panią dyrektor Joannę Wasik o uroczyste otwarcie balu studniówkowego. Pani dyrektor przypomniała symbolikę studniówki oraz złożyła życzenia maturzystom. Wójt Gminy Rozogi pan Zbigniew Kudrzycki w swoim przemówieniu wspomniał o znaczeniu czasu, który nieuchronnie zbliża uczniów do egzaminu dojrzałości i podjęcia decyzji edukacyjno – zawodowych. Licealiści podziękowali dyrekcji, nauczycielom, wychowawcy i rodzicom za trud włożony w ich edukację i wychowanie. W imieniu rodziców głos zabrali państwo Turek składając wyrazy wdzięczności dyrekcji i wychowawcy za opiekę podczas pobytu ich dzieci w szkole. Zabawa studniówkowa trwała do późnych godzin nocnych.